homeverenigingterreinpicoactueelhistorietips & linkscontact

PICO, de Park Inspiratie Commissie

Op de Algemene Ledenvergadering van 6 april jl is een schoonheidscommissie ingesteld, de Park Inspiratie Commissie (PICO). De commissie bestaat uit Yvonne (huisje 15), Kees (11), Mei (9) en Maaike (9).

Drie taken

  1. In het algemeen, voor het hele park, zal de PICO adviezen uitbrengen om het karakter van De Nieuwe Schulp (sfeer, uitstraling en waarde) te behouden en zo mogelijk te verbeteren. Denk hierbij vooral aan de algemene ruimtes: de parkeerplaats (afvalbakken, brievenbussen, bomen) en de paden (omzoomd met heggen en hagen). Onze functie is visie vormen en richting geven.
  2. Voor individuele leden denkt de PICO mee over nieuwbouw en grote verbouwingen waarbij de buitenkant van het huisje verandert. De commissieleden gaan hierbij uit van goed onderling overleg. De PICO vertrouwt erop dat we door in een vroeg stadium met jullie mee te denken tot mooie nieuw- en verbouw kunnen komen die past binnen het Huishoudelijk Reglement en de visie op het terrein èn die tegemoet komt aan jullie wensen omtrent je eigen perceel en huisje. Het is niet de taak van de PICO om plannen af te keuren of als fout te bestempelen. Haar functie is meedenken en adviseren.
  3. Voor individuele leden wil de PICO ook een inspiratiegroep en klankbord zijn. De PICO wil zoveel mogelijk informatie verzamelen omtrent relevante onderwerpen (denk aan nieuwbouwhuisjes, natuurlijk tuinieren) en dit via de website www.denieuweschulp.nl en e-mailnieuwsbrieven met jullie delen.

Wat de PICO van jullie verwacht
Wat de PICO van jullie verwacht is dat jullie de commissie benadert als jullie:

  • van plan zijn je huisje ingrijpend te verbouwen of een nieuw huisje willen bouwen. dus tijdig, vóórdat jullie bij de gemeente een bouwvergunning gaan aanvragen, je plan aan de commissie voorleggen.
  • ideeën hebben over de algemene ruimte
  • vragen hebben over bijvoorbeeld welke heggen het beste aanslaan op onze zandgrond en met de zeewind, waar jullie terecht kunnen voor een klusjesman als jullie een rot kozijn hebben etc

Hoe is de PICO te bereiken?
De gemakkelijkste manier is natuurlijk op De Nieuwe Schulp. De PICO-leden zijn er regelmatig, met name in de weekends. Schiet ze gewoon aan als je ze ziet. Ook kun je de PICO per e-mail benaderen: pico@denieuweschulp.nl.