home • vereniging • terreinpicoactueelhistorietips & linkscontact

De Vereniging
Vereniging van Eigenaren van recreatiewoningen aan de Nieuwe Schulpweg te Egmond Binnen

Stemming tijdens de ledenvergadering (op het terrein) van september 2007

Bewonersvereniging

In december 2004 is de Vereniging De Nieuwe Schulp opgericht met als doel om - als het moment daarvoor zou zijn aangebroken - het terrein aan te kopen.

Aankoop terrein

Op 15 januari 2008 is het 'terrein Boendermaker' door de vereniging De Nieuwe Schulp aangekocht en verdeeld in appartementsrechten. KLIK HIER voor foto's.

Vereniging van eigenaren

Op 6 april 2008 is de Vereniging De Nieuwe Schulp overgegaan in de Vereniging van eigenaren De Nieuwe Schulp. Klik HIER voor het Jaarverslag 2008 -2009 van Vereniging De Nieuwe Schulp.

Huishoudelijk reglement

Op de Algemene Ledenvergadering van 6 april 2008 is het Huishoudelijk Reglement vastgesteld; de Algemene Ledenvergadering heeft het reglement op 29 november 2009 op enkele punten gewijzigd. U kunt de actuele versie het Huishoudelijk Reglement HIER downloaden (als pdf-file)